BIZDEN: Lizzet bizden sorulur
Main Page   | Company   | Products   | Consumers  | News  | Contact


Bizden / Kalite Politikamız 

Kalite Politikamız 
  • Müşteri ve Pazar ihtiyaçlarına duyarlı olmak,
  • Müşteri memnuniyetini ve güvenini sürekli temel ilke edinmek,
  • SEÇKİN ONUR A.Ş olarak, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaşımla üretim yapmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi  şartlarına uymak, tüm kaynakları sağlamak,
  • Sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak,
  • Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların katılımı ile ürün ve  hizmetlerini en kaliteli şekilde müşteriye sunmak,
  • Çalışanlarının SEÇKİN ONUR A.Ş. ailesinin ortamı içerisinde huzurlu  ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde güvenilir gıda ürünleri sunarak, bir mega gıda markası olmak, kalite politikamızdır.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

ISO'nun tanımı: ISO “International Organization for Standardizasyon”un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır.

ISO 9001 ise, etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.

ISO 9001:2000 Nedir?: ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu). 

 

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

1 Eylül 2005’te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi Gıda sektörünü üreticinin tüketiciye kadar tüm basamaklarıyla bir bütün halinde değerlendirerek, güvenli gıda üretimini sağlayacak bir sistemdir. ISO 22000 Tüketicilerin; Uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından güvenli ürün ve hizmet almalarını sağlamaktadır.

 

  BİZDEN: Lezzet bizden sorulur

Main Page   | Products   | Contact   | Send Your CV 


Bizden © 2008, 2017 All rights reserved.